OK
ایزوفوندو

نام : ایزوفوندو (پرایمر بنزینی)

ایزوفوندو

پرایمر یک نوع ترکیب قیری محلول در آب یا حلال می باشد که جهت پوشش سطوح و یا زیرسازی سطح جهت نصب عایق پیش ساخته ایزوگام مورد استفاده واقع می شوند. ایزوفوندو یک نوع قیر محلول در حلال های نفتی می باشد که پس از اعمال در سطح و تبخیر حلال، یک لایه فیلم قیری چسبناک و عایق در برابر حرارت از خود بر جای می گذارد.


کاربردها

نصب عایق پیش ساخته بر روی سطوحی که سیقلی نیستند و یا دارای نرمه های گرد و غبار می باشند از کیفیت مطلوبی برخوردار نخواهد بود. جهت آماده سازی سطح به منظور عایق می توان از پرایمرها کمک گرفت. همچنین با توجه به شکل عرضه این محصول که به صورت خمیری و یا مایع می باشد امکان پوشش دهی سطوح غیر قابل دسترسی نیز با پرایمرها ممکن می گردد.

 به عنوان آب بند و ضد رطوبت در فصول سرد 

حافظ لوله هاي سيماني و فلزي و تانكها

مي توانند به عنوان چسب براي چسباندن آلومينيوم و ورقهاي گالوانيزه به كار رود.

وزن مخصوص نسبي به گرم بر سانتيمتر مكعب: 9/0 تا 2/1

مقدار باقيمانده جامد به درصد: 65

زمان خشك شدن به ساعت: حداكثر 2

مقدار مصرف به متر مربع: حداقل 300 گرم

نقطه اشتعال به درجة سانتيگراد: حداقل 200

گرانروي در دماي 25 به CST : حداقل 800

شكل ظاهري: خميري

بسته بندي: در بشكه هاي پلاستيكي 20 كيلوگرمي


ایزوفوندو برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.