پرایمر یک نوع ترکیب قیری محلول در آب یا حلال می باشد که جهت پوشش سطوح و یا زیرسازی سطح جهت نصب عایق پیش ساخته ایزوگام مورد استفاده واقع می شوند. ایزوفوندو یک نوع قیر محلول در حلال های نفتی می باشد که پس از اعمال در سطح و تبخیر حلال، یک لایه فیلم قیری چسبناک و عایق در برابر حرارت از خود بر جای می گذار

نام : ایزوفوندو (پرایمر بنزینی)

 
کاربردها

نصب عایق پیش ساخته بر روی سطوحی که سیقلی نیستند و یا دارای نرمه های گرد و غبار می باشند از کیفیت مطلوبی برخوردار نخواهد بود. جهت آماده سازی سطح به منظور عایق می توان از پرایمرها کمک گرفت. همچنین با توجه به شکل عرضه این محصول که به صورت خمیری و یا مایع می باشد امکان پوشش دهی سطوح غیر قابل دسترسی نیز با پرایمرها ممکن می گردد. به عنوان آب بند و ضد رطوبت در فصول سرد حافظ لوله هاي سيماني و فلزي و تانكها مي توانند به عنوان چسب براي چسباندن آلومينيوم و ورقهاي گالوانيزه به كار رود. وزن مخصوص نسبي به گرم بر سانتيمتر مكعب: 9/0 تا 2/1 مقدار باقيمانده جامد به درصد: 65 زمان خشك شدن به ساعت: حداكثر 2 مقدار مصرف به متر مربع: حداقل 300 گرم نقطه اشتعال به درجة سانتيگراد: حداقل 200 گرانروي در دماي 25 به CST : حداقل 800 شكل ظاهري: خميري بسته بندي: در بشكه هاي پلاستيكي 20 كيلوگرمي