ايزوپاستا پرایمر یک نوع ترکیب قیری محلول در آب یا حلال می باشد که جهت پوشش سطوح و یا زیرسازی سطح جهت نصب عایق پیش ساخته ایزوگام مورد استفاده واقع می شوند.

نام : ايزوپاستا (پرایمر آبی)

 
 
کاربردها

نصب عایق پیش ساخته بر روی سطوحی که سیقلی نیستند و یا دارای نرمه های گرد و غبار میباشند از کیفیت مطلوبی برخوردار نخواهد بود. جهت آماده سازی سطح به منظور عایق می توان از پرایمرها کمک گرفت. همچنین با توجه به شکل عرضه این محصول که به صورت خمیری و یا مایع می باشد امکان پوشش دهی سطوح غیر قابل دسترسی نیز با پرایمرها ممکن می گردد. به صورت خمير است كه با آب رقيق مي شود پس از پخش شدن روي سطوح مورد نظر در مدت 1 تا 4 ساعت آب بخار شده و قير باقيمانده خواص ضد رطوبتي و ضد نفوذ آب بودن خود را نشان مي دهد فيلم باقيمانده از اين محصول پس از خشك شدن در آب قابل انحلال نيست، كيفيت اين محصول در دماي بين 4 تا 120 درجه سانتيگراد در مدت 1 سال تغيير نمي كند.