OK

آگهي مناقصه عمومي انواع قير

شرکت پشم شيشه ايران در نظر دارد خريد انواع قير مورد نياز ساليانه خود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.


1398/07/07

Bookmark and Share   شماره خبر :91 تعداد بازدید :96

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload