OK

آگهي مناقصه عمومي تامين غذا

شرکت پشم شيشه ايران در نظر دارد تامين غذاي مورد نياز ساليانه پرسنل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.


1398/07/07

Bookmark and Share   شماره خبر :92 تعداد بازدید :1521

درج نظرات اخبار

نویسنده *  
نظر *  
کد ویژه
کد امنیتی
Captcha reload