OK
ايزوماستيك درزگیر

نام : ايزوماستيك درزگیر

ايزوماستيك درزگیر

ماستيك هاي درزگیر براي طيف گسترده اي از موارد توليد مي گردد که سه دسته اصلی آن ها شامل: سازه هایی که تحت فشار آب قرار ندارند (اکثر سازه ها و پروژه های صنعتی) سازه هایی که تحت فشار آب قرار دارند مانند لوله ها، سدها، کانال ها،... خیابان ها، بزرگراه ها و فرودگاه ها


کاربردها

از محلهاي مورد استفاده ي درزگير مي تواند به موارد زير اشاره نمود: درزبندی آجر،کاشی،سرامیک، درزبندی سنگهای گرانیت ، درزبندی کانالهای آبرسانی، لوله بتنی ، درزبندی پیاده روهای ، بتنی،پلها،سقف ها و آسفالتها ، قابل اجرا در درزهای عمودی و افقی ، درزهای انبساط بتن، درزهای دور لوله های بتونی و لوله های آب ، درزهای بين پياده روها ، پلها ، سقفهای شيروانی(شيبدار) و درزهای آسفالتی


ايزوماستيك درزگیر برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.