OK
title-leftفرم دريافت اطلاعات سهامداران title-right
bg-corner
 نام و نام خانوادگي:
 نام پدر:
 نام شرکت:
 کد سهامدار:
 شماره ملي:
   
 شماره شناسنامه/شماره ثبت:
 تاريخ تولد/تاريخ ثبت:
 محل صدور:
 آدرس محل اقامت:
 کد پستي:
 تلفن محل اقامت:
 آدرس محل کار:
 کد پستي:
تلفن محل کار:
 بانک صادرات(شماره حساب سپر)
بانک ملت(شماره حساب جام)
 بانک ملي(شماره حساب سيبا)
بانک تجارت(شماره حساب حاري فراگير)
 بانک پارسيان:
بانک سپه(عابر بانک)
 نوع حساب بانکي:
سپرده جاري پس انداز قرض الحسنه 
   
 شماره حساب:
 نام شعبه:
 کد شعبه:
 نام شهرستان محل شعبه:
     
  
bg-corner