OK

نمایندگی‌های فروش ایزوگام و پشم شیشه در استان فارسردیف نام شرکت تلفن نام استان آدرس
1 بامپوش عایق شیراز 071-38325096
071-38426505
فارس شیراز-خ ترمینال باربری شهید فرذقی کوچه 13
2 نوروزي-کرامت الله 071-38324701
071-38334829
فارس شیراز-احمدآباد- اول ياوران غربي-بالاتر از بانك تجارت