OK
title-leftسوالات متداول title-right
bg-corner

آیا پشم‌شیشه سرطان‌زاست؟
آزبست با وجود استفاده گسترده در ساختمانی از جمله سقفهای کرکره ای موقت و لوله های بخاری سرطان زا بوده و سلامتی انسان را تهدید می کند، لیکن بر خلاف تصور عامه در تولید الیاف معدنی از جمله پشم‌شیشه به هیچ عنوان و با هیچ نسبتی از ماده آزبست استفاده نمی شود.
در طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی و آژانس بین المللی تحقیقات سرطان (IARC) وابسته به سازمان ملل که موارد را به لحاظ ریسک سلامتی به پنج گروه طبقه بندی نموده است، پشم‌شیشه در گروه ۳ یا ‹‹ غیر قابل تلقی به سرطان زایی ›› و همطبقه با چای قرار دارد. این در حالی است که در طبقه ۱ آزبست و استعمال سیگار قرار داشته و صریحاً سرطان زا عنوان شده است.

مثالها

تعریف

گروه

بنزین، آزبست، استعمال تنباکو

عامل سرطان زا است

۱

دود موتور دیزل

عامل به احتمال زیاد سرطان زا است

A ۲

قهوه، بنزین

عامل ممکن است باعث سرطان شود

B ۲

کافئین، چای

عامل غیر قابل تلقی به سرطان زایی است

۳

Caprolactam

عامل به احتمال زیاد سرطان زا نیست

۴

جهت اطلاعات بیشتر می توانید به مراجع قانونی و بین المللی زیر مراجعه فرمائید :

www.who.int
www.iarc.fr

bg-corner