AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField

AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
بازدید مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین از پروژه انتقال  شرکت پشم شیشه ایران

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین و هیئت همراه با حضور در سایت احداث کارخانه جدید از روند اجرایی پروژه بازدید به عمل آورد.

ادامه مطلب
AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
حمایت از توسعه کارخانه ایزوگام اشتهارد در دستور کار پشم شیشه ایران 

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین و مدیران ارشد این هلدینگ با حضور در مجتمع تولیدی ایزوگام اشتهارد از خطوط تولید شرکت پشم شیشه ایران بازدید به عمل آورد

ادامه مطلب
AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
آخرين وضعيت روند اجرايي پروژه انتقال کارخانه پشم شيشه ايران

ادامه فعاليت هاي اجرايي در ۴ بخش توسط پيمانکاران اصلي

ادامه مطلب
AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
رشد صادرات در شرکت پشم شيشه ايران

افزايش ۹۶ درصدي صادرات محصول پشم شيشه شرکت پشم شيشه ايران در چهار ماهه نخست سال جاري

ادامه مطلب
AzwCmsCore.Extend.Fields.StringField
انتقال کارخانه

پيشرفت قابل توجه در روند اجرايي انتقال کارخانه پشم شيشه به منطقه ويژه اقتصادي شيراز

ادامه مطلب