به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی و کاهش هزینه ها عایق ها باید ویژگی های خاصی داشته باشند از آن جمله می توان به مواردی همچون مقاومت در برابر حرارت و عوامل میکروبی و قارچی و فشار اشاره کرد.

به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی و کاهش هزینه ها عایق ها باید ویژگی های خاصی داشته باشند از آن جمله می توان به مواردی همچون مقاومت در برابر حرارت و عوامل میکروبی و قارچی و فشار اشاره کرد. از عایق حرارتی و صوتی پشم شیشه با نام تجاری ایزوران برای عایق کاری سقف سوله ها استفاده می شود. این عایق حرارتی برای عایق کاری سقف از بیرون مناسب نیست. زیرا وزش باد به مرور زمان باعث جابجایی آن می شود.