حفظ درجه حرارت سردخانه در حفظ کیفیت و دوام محصولات بسیار تاثیرگذار و مهم است. در طراحی و ساخت سردخانه های صنعتی توجه به استفاده از عایق حرارتی بسیار حائز اهمیت است.

حفظ درجه حرارت سردخانه در حفظ کیفیت و دوام محصولات بسیار تاثیرگذار و مهم است. در طراحی و ساخت سردخانه های صنعتی توجه به استفاده از عایق حرارتی بسیار حائز اهمیت است.استفاده از عایق حرارتی و صوتی پشم شیشه با نام تجاری ایزوران موثرترین راه برای حفظ درجه حرارت سرد است. از نظر فنی، این امر شامل به حداقل رساندن انتقال انرژی گرمایی بین فضاهای چسبیده بهم است