مجمع عمومی فوق العاده شرکت پشم شیشه ایران با اعلام افزایش ۲۰۰۰ میلیارد ریالی سرمایه این شرکت برگزار شد.

🔰
✍️ به گزارش روابط عمومی شرکت پشم شیشه ایران؛💠 مجمع عمومی فوق العاده شرکت پشم شیشه ایران با حضور نمایندگان صاحبان سهام این شرکت در شیراز برگزار شد.این مجمع افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی طی دو مرحله از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران را تصویب کرد.
💠ابتدای این نشست با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام حضور بیش از ۶۶ درصد سهامداران در جلسه و همچنین حضور نماینده سازمان بورس و سهامداران دیگر این شرکت به صورت حضوری و سامانه پخش آنلاین ، با اعلام رسمیت جلسه ، اعضای هیئت رئیسه انتخاب شدند.
👤 در ادامه جهانگیر باقری مدیر عامل شرکت پشم شیشه ایران در گزارشی به هیئت رئیسه مجمع و سهامداران به تشریح عملکرد شرکت و دلایل و نتایج افزایش سرمایه پرداخت.
👤➕باقری گفت : هدف از افزایش سرمایه تامین مالی پروژه انتقال کارخانه پشم شیشه به منطقه ویژه اقتصادی شیراز است.
💠پس از اظهارات باقری ، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در تایید افزایش سرمایه قرائت گردید و در انتهای مجمع فوق العاده با افزایش سرمایه مجمع موافقت شد.
💠 بر این اساس سرمایه شرکت پشم شیشه ایران از ۵۰۰ میلیارد ریال به ۲۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۴۰۰ درصد طی دو مرحله به منظور اجرای طرح های توسعه شرکت افزایش یافت.