دیوار های کاذب در محفظه‌های تبرید و کارخانه‌های فرآوری مواد‌غذایی صنعتی، در محدوده بالای صفر(در اسکله‌ها یا اتاق کار) و همچنین در محدوده زیر صفر (تونل های انجماد و محفظه‌های ذخیره‌سازی محصول منجمد استفاده می‌شوند.

دیوار های کاذب در محفظه‌های تبرید و کارخانه‌های فرآوری مواد‌غذایی صنعتی، در محدوده بالای صفر(در اسکله‌ها یا اتاق کار) و همچنین در محدوده زیر صفر (تونل های انجماد و محفظه‌های ذخیره‌سازی محصول منجمد استفاده می‌شونددر انبارهایی که در محیط‌های سخت (دریایی، صنعتی و غیره) قرار دارند و یا محصولات ویژه‌ای مورد استفاده و فرآوری قرار می‌گیرند (مواد‌غذایی که در نمک نگهداری می‌شوند، مواد‌غذایی بسته‌بندی نشده و غیره)، در بین ورق های گالوانیزه می توان از عایق حرارتی و صوتی پشم شیشه با نام تجاری ایزوران استفاده کرد.