حضور شرکت پشم شیشه ایران در پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (اکسپو)

به گزارش روابط عمومی شرکت پشم شیشه ایران،

پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران با حضور شرکت پشم شیشه ایران از ۱۷ اردیبهشت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید.همچنین در این رویداد شرکت های تابعه تاصیکو توانمندی ها و تولیدات خود را به نمایش گذاشتند.

 گفتنی است  محصول پشم شیشه به کشور‌های جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، ترکمنستان، عراق و کویت صادر می‌شود که هدف و استراتژی شرکت نیز حضور مستمر در بازار‌های بین المللی از جمله کشور‌های اوراسیا است

شرکت پشم شیشه ایران د‌‌ر سال گذشته و سال جاری، علی رغم چالش های اقتصاد‌‌ی د‌‌ر کشور، توانست د‌‌ر حوزه تولید‌‌، فروش داخلی و صاد‌‌رات، رکورد‌‌های خوبی بر جای گذارد‌‌.

لازم به ذکر است این شرکت در 26 امین مراسم روز ملی صادرات 1401  به عنوان صادرکننده نمونه استان فارس انتخاب گردیده است.