تامين كننده گرامي:

در راستای تحقق اهداف استراتژیک، تامین پایدار،اقتصادی و بهینه و با کیفیت در فضایی رقابتی و به منظور ارتقاء بهره وری و رشد پایدار از طریق توسعه مشارکت با تامین کنندگان و بهبود فرآیند تامین، و بهینه سازی موجودی ها، شرکت پشم شیشه ایران در نظر دارد تا کالای اولیه، مصرفی و خدماتي خود را در حوزه های زیر از طریق مشخصات تامین کنندگان از وب سایت شرکت تامین نماید لذا خواهشمند است پس از مطالعه مشخصات فنی کالاها نسبت به ثبت اطلاعات خود توسط فرم مربوطه اقدام فرمایید.