ارکان جهت ساز استراتژیک شرکت پشم شیشه ایران

بیانیه چشم انداز

تبديل شدن به "برترين" توليدكننده عايقهاي حرارتي،صوتی و رطوبتي درکشور تاسال 1400 با نگاه فراملی

اهداف کلان
برتري چشم انداز را در اهداف زير دنبال مي كنيم :
  • بيشترين سهم بازار كشور در عايقهاي حرارتي و رطوبتي
  • رشد صادرات به ميزان 20 درصد در هر سال
  • توسعه محصولات به ميزان 1 محصول یا کاربری جديد در هر سال
  • رشد سودآوري به ميزان 25درصد در هر سال
  • يكي از برندگان سطح تنديس جايزه ملي بهره وري و كيفيت تا سال 1400
بیانیه ماموریت

شركت پشم شيشه ايران بعنوان يكي از شركتهاي زير مجموعه شستا ( هولدينگ صدر تأمين ) ، در زمينه طراحي و توليد انواع عايقهاي حرارتي و برودتي و رطوبتي مورد نياز مشتريان داخلي و خارجي با تكيه بر تكنولوژي روز توليد ، كانالهاي بازاريابي و توزيع گسترده محصولات و توانمندي تحقيق و توسعه محصولات و نيروي انساني كارآمد فعاليت مي نمايد .

شعار سازماني : مهار انرژی ، مهارت ماست

ارزشهای سازمانی

ما به حفظ منافع بلند مدت گروه هاي ذينفع از طريق ارائه نتايج پايدار مطلوب و پاسخگویی شفاف پايبنديم.

به حفظ مصالح جامعه و محيط زيست با رعايت استانداردها و قوانين اجتماعي ، صرفه جویی خردمندانه در استفاده از منابع اهتمام مي ورزيم مشتري شريك ماست و ما در شناسايي و پاسخ به نيازهاي او از هيچ كوششي فروگذار نخواهيم کرد.

كاركنان با ارزشترين سرمايه شركت محسوب مي شوند و ما در جلب مشاركت و توانمندسازي و توازن کار و زندگی ایشان كوشا خواهيم بود.

يادگيري و بهبود مستمر ، صداقت و رازداری ،رعایت مقررات، تعهد كاري ، همكاري و احترام متقابل از اساسي ترين شئونات كاري سازمان ماست. اهتمام به بهبود كيفيت محصولات و بهره وري در عرصه اقتصاد و تولید را وظيفه اصلي خود مي دانيم

در زمینه ایجاد و توسعه شراکتهای عمومی و تجاری با تسهیم تجارب و دانش و حفظ منافع متقابل فعالیت می نماییم.