گواهينامه حق تقدم خريد سهام

 

احتراماً به استحضار سهامداران محترم پشم شيشه ايران مي رساند، پيرو اطلاعيه منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ 13/09/1401، لينک دسترسي دريافت گواهينامه حق تقدم خريد سهام در قسمت ذيل قرار داده شده.

 مراحل دريافت گواهينامه حق تقدم خريد سهام و تبديل به سهم:

 ابتدا شرکت خود را انتخاب نموده سپس با وارد کردن کد ملي و شماره شناسنامه يا کد ملي و کد بورسي سهامدار براي اشخاص حقيقي و شناسه ملي و کد بورسي براي اشخاص حقوقي گواهينامه حق تقدم خريد سهام را دريافت نماييد.

 بعد از دريافت و پرينت گواهينامه حق تقدم خريد سهام، اطلاعات آن را تکميل و به همراه فيش واريزي تا تاريخ 12/11/1401به آدرس شيراز- بلوار اميرکبير- بلوار ياوران- ميدان احمدآباد- کارخانه و دفتر مرکزي شرکت پشم شيشه ايران، کد پستي 7176946433 تحويل يا از طريق پست ارسال گردد.

  شماره پاسخگويي :  09028222529                   ايميل واحد سهام : igw.saham2019@gmail.com

 

 

 لينک دسترسي دريافت گواهينامه حق تقدم خريد سهام