درخواست نمایندگی فروش

 شرایط اخذ نمایندگی شرکت پشم شیشه ایران

1- تعهد خرید بیش از یک میلیارد ریال از محصولات این شرکت در سال

2- واریز مبلغ 30میلیون ریال ودیعه به عنوان حسن انجام کار

3- ارائه ضمانت نامه بانکی به ارزش میزان خرید اعتباری یا ترهین سند ملکی به نام شرکت پشم شیشه ایران

4- ارائه جواز کسب در صورت خرید به نام فروشگاه

5- ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی، اساسنامه،شرکت نامه، در صورت خرید به نام شرکت

 

متقاضی گرامی در صورت تمايل به اخذ نمايندگي خواهشمند است اطلاعات ذیل را بمنظور بررسی شرکت جهت اعطای نمایندگی تکمیل  و ثبت نمایید. تا كارشناسان مربوطه جهت اقدامات بعدي با شما تماس برقرار كنند.