سهام داران شرکت پشم شیشه ایران

شـرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) در تاریخ 1343/05/31 بــه صورت شــرکت سهامی تاسیس و در تاریخ 1343/06/09 تحت شماره 9408 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتـی در تــهران بـه ثبت رسیـد و در تاریـخ 1347/04/08 شروع به بهره برداری نموده است. به منظور انطباق شرکت با قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال1347، در تاریخ 1350/09/16 نوع شرکت به سهامی خاص تبدیــل شد و در تاریخ 1355/06/01 نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافت. در اسفند ماه سال 1369 سهام شـرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. برای آگاهی از سایر اطلاعات مربوط به سهام شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) و اطلاعیه‌های رسمی مرتبط با آن به صفحه مربوط به این شرکت در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از طریق لینک زیر مراجعه فرمایید. شرکت پشم‌شیشه‌ایران‌ (كپشیر)

شماره های تماس با واحد سهام شرکت :

071_38224528 071_38224527 داخلی 1/139

سهامداران محترم جهت ارسال مشخصات خود لطفا از فرم اطلاعات سهامداران با كلیك بر روی لینك زیر استفاده نمایید. .

 
نام سهامدار تعداد سهم درصد سهم
شركت سرمایه گذاری صدرتامین (سهامی عام) 33,149,415 49.37
شركت .س .صندوق بازنشستگی كشوری (سهامی عام) 9,399,106 13.99
صندوق بازنشستگی كشوری 1,913,169 2.84
سازمان خصوصی سازی -وكالتی 1,183,051 1.76
شخص حقیقی 1,123,000 1.67
شخص حقیقی 1,055,010 1.57
شركت مبنای خاورمیانه (سهامی خاص) 955,187 1.42
شخص حقیقی 900,000 1.34
شركت خدمات گسترصباانرژی (سهامی خاص) 707,719 1.05
شخص حقیقی 692,095 1.03
 

شرکت پشم شیشه ایران اولین تولید کننده عایق حرارتی و صوتی پشم شیشه و عایق رطوبتی ایزوگام درایران